Για οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια χρειαστείτε, μπορείτε να στείλετε το όπλο ή αεροβόλο σας στην ακόλουθη διεύθυνεση.
 
Μ.Γ. ΚΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
1ο χλμ. από στροφή Νεοχωρούδας,
545 00 Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-784083, 2310-784093
 
Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη

espa 2019