Αγορά Φυσιγγίων

Για την αγορά κυνηγετικών φυσιγγίων απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε άδεια κατοχής όπλου ή άδεια θήρας, την οποία μπορείτε να μας στείλετε είτε με φαξ (2310784206) είτε με mail (info@kirgias.gr).